GORDON NOG STEEDS BIJ PARTNER!

5-8-2010

Gordon nog steeds bij partner. In tegenstelling tot eerdere berichten in de media laat Gordon weten nog steeds samen te zijn met zijn partner. Volgens sommige showbizz rubrieken op tv en ander media zou er een einde zijn gekomen aan de relatie. Niets is echter minder waar, Gordon: “ Raoul en ik hadden net als zoveel andere stellen een flink meningsverschil, dat mensen in onze en vooral mijn directe omgeving zich terstond hebben gewend tot de riooljournalistiek is te triest voor woorden. Dat ook de rioolrubrieken en andere media daaropvolgend alles klakkeloos hebben overgenomen en gelijk andere ex geliefden met naam en beeltenis weer uit de kast hebben gehaald is voor zowel mij als voor de betrokkenen diep kwetsend en onnodig grievend. Ik weiger sinds anderhalf jaar uitlatingen te doen over mijn privé leven en dat is ook het antwoord wat mijn management te kennen geeft aan de media die belt. Vervolgens komen ze allen met een eigen verhaal en met suggestieve artikelen en uitlatingen zoals, ‘volgens bronnen dichtbij de zanger’ ‘ volgens de familie’ , ‘ de chemie was weg’ enz enz. Allemaal gebaseerd op gebakken lucht. Raoul en ik hebben het juist heel erg leuk en super naar ons zin. Helaas voor alle mensen met hun gifpen is onze relatie nog springlevend en meer dan dat zeggen we er niet over”.