MANKEMENT OORZAAK SLECHT GELUID!

3-6-2007

De internet sites stromen vol klachten over het geluid, met name de bezoekers die tweede ring zaten hebben hier mee te maken gehad. Zojuist is bekend geworden dat er een deel van de geluidsinstallatie van de Arena zelf tijdens het concert uit is gevallen waardoor er niets anders dan galm was te horen bovenin het stadion. Dit soort overmacht situaties blijf je houden techniek kan nu eenmaal te kort schieten. Op de show wordt zeer lovend gereageerd door de mensen die wel goed geluid hebben gehad.

 

Persbericht: Acute storing in geluidssysteem oorzaak geluidsklachten Toppers in Concert

Naar aanleiding van klachten van bezoekers van de tweede ring aan het
Toppers concert op zaterdag 2 juni geven De Toppers middels dit
persbericht een officiële reactie. Wij hebben de afgelopen twee
concerten ervaren als één groot volksfeest! Wij hebben echter
begrepen dat door een technische storing in het geluidssysteem een
gedeelte van de bezoekers op de tweede ring het eerste deel niet
heeft kunnen genieten van dit volksfeest, hetgeen wij zeer betreuren.
Deze mensen bieden wij onze welgemeende excuses aan. De techniek
heeft ons blijkbaar een tijdje in de steek gelaten. Samen met de
productie zullen wij zoeken naar een passende tegemoetkoming voor
deze mensen. aldus René Froger, Gerard Joling en Gordon.

Gisteravond tijdens het tweede Toppers concert in de Amsterdam ArenA
kwam kort na het begin van de show een aantal klachten binnen van
bezoekers die op de tweede ring zaten. Vanaf het moment kort na de
opening tot kort voor het begin van de pauze blijkt het geluid zeer
slecht te zijn geweest. Vooral mensen op een bepaald gedeelte van de
tweede ring hadden hier erg veel last van.

Nader onderzoek wees uit dat er een technische storing in het
geluidssysteem was opgetreden. Direct nadat de eerste klachten
binnenkwamen hebben geluidstechnici een oplossing proberen te zoeken.
Kort voor het begin van de pauze was het geluidsprobleem opgelost en
kwamen er geen klachten meer binnen.

De organisatie van Toppers in Concert verzamelt op dit moment alle
klachten en zal zich na afloop van de zes concerten (8 juni) beraden,
om een passende oplossing te vinden voor de bezoekers die tijdens het
tweede concert op zaterdag 2 juni op de tweede ring van de ArenA
zaten.

bron: Amsterdamarena.nl